Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętania ustawień i preferencji użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w Ochrona danych.
Jeśli się nie zgadzasz, możesz w swojej przeglądarce wyłączyć zgodę na ich przechowywanie. Nie wyświetlaj ponownie.
The World of Safe.t Technology

Informacja o zmianie nazwy firmy BARTEC Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w październiku ubiegłego roku nastąpiła sprzedaż udziałów spółki BARTEC Polska sp. z o.o. Nabywcą jest FairCap, silny finansowo holding inwestycyjny, który długoterminowo rozwija średnie firmy. Informujemy również, że zdecydowano o dokonaniu zmiany nazwy firmy.

W związku z powyższym, miło nam poinformować, że w dniu 19 stycznia 2022 została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nowa nazwa naszej spółki która ma następujące brzmienie:

EXPROTEC Sp. z o.o.

Natomiast wszelkie pozostałe dane identyfikacyjne – w tym adres i siedziba spółki, numer NIP, numer REGON nie ulegają zmianie. Nasza działalność biznesowa w zakresie produkcji i sprzedaży urządzeń elektrycznych dla stref zagrożonych wybuchem będzie kontynuowana bez zmian w dotychczasowej lokalizacji w Tychach, a wszystkie produkty, które są Państwu znane, będą dostarczane na tych samych zasadach. Dotychczasowa osoba kontaktowa będzie dla Państwa również niezmiennie dostępna.

Information regarding change of the name of BARTEC Polska Sp. z o.o.

Dear Sir/Madam,
Please be informed that in October last year, the shares of BARTEC Polska Sp. z o.o. were sold to FairCap that is a financially strong investment holding that develops medium-sized companies on a long-term basis. Please also be informed that it was decided to change the name of the company.

Therefore, we are pleased to inform you that on 19th January 2022, a new name of our company was recorded in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, reading as follows:

EXPROTEC Sp. z o.o.

However, all other identification details, including the address and registered office of the company, TIN number or REGON number, have remained unchanged. Our business activities involving the manufacture and sale of electrical equipment for explosive atmospheres will be continued without changes in our current location in Tychy, and all products that are familiar to you will be delivered on unchanged terms and conditions. Your contact person will also be available to you at all times.
Zapraszamy do pobrania naszych katalogów.
Pobierz katalog

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  © Copyright 2015, BARTEC Polska Sp. z o.o. |  Informacje prawne |  Webmaster | 
Ex
ComExflex
ComExflex
Nowy system znacząco ułatwia pracę...
więcej
ComExflex
Impact X
Pierwszy na świecie iskrobezpieczny smartfon do stref zagrożonych wybuchem…
więcej
ComExflex
PLEXO TCS System
System gniazd i wtyków styków samoograniczających przewodów grzejnych do stref zagrożonych wybuchem…
więcej